» V. Odstoupení od smlouvy
V. Odstoupení od smlouvy

 

1. Spotrebiteľ je oprávněn podle zákona bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, jestliže prodávající v čas a řádně splnil informační povinnosti.

2. Odstúpenie od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to prostřednictvím online formuláře pro odstoupení od smlouvy, který najdete > ZDE <

3. Po zpracování formuláře pro odstoupení od smlouvy prodejce kontaktuje kupujícího o podmínkách vrácení zboží, jakož i o podmínkách pro vrácení platby za zboží a poštovného, které kupující hradil při koupi zboží.

4. V případě akceptování požadavku kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů.

5. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v případě, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků kupujícího nebo produktu určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavená cena produktu byla chybná

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901  Snina, Slovenská republika

NmM4MG