» VIII. Reklamační řád
VIII. Reklamační řád

 

1. Obecně, pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců.

2. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Reklamace musí být ohlášena písemnou formou a to prostřednictvím online formuláře pro zpracování vráceného zboží, který najdete > ZDE <
. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny prodávajícího.

3. Pro urychlení reklamace může kupující zaslat fotografii poškozeného zboží na email prodávajícího info@obraznastenu.cz. Fotografie by měla být zhotovena tak, aby na ní byla co nejlépe viditelná reklamovaná vada.

4. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním produktu v nevhodných podmínkách, neodbornou opravou nebo výměnou části výrobku, nedodržením příslušných norem ze strany kupujícího nebo osoby, která kupujícímu opravu nebo výměnu částí produktu vykonávala, nebo pokud byl převeden zásah do produktu jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

5. Pokud byl kupujícímu dodaný produkt, který si neobjednal, jako podklad pro reklamaci zašle fotografii celého doručeného produktu a kódu jeho kódu, který je uveden na krabici, v níž byl produkt doručen. Fotografii nám následně odešlete na info@obraznastenu.cz

6. Pokud kupující přebral produkt, který je viditelně poškozen tj. byla poškozena i krabice, ve které Vám byl obraz doručen, se reklamace nevztahuje (toto upozornění je uvedeno i na krabici, ve které Vám bude produkt doručen, takto poškozený produkt od kurýra nebo pošty nepřebírejte).

* Případné reklamace posílejte na adresu - Pčolinská 625, 06901  Snina, Slovenská republika

 

YTNmY